Barcelona és Comerç

El petit comerç de Barcelona és un dels grans cohesionadors socials. És per això que el treball de Barcelona Comerç resulta essencial per omplir de vida els barris a més de promoure i defensar els interessos dels comerciants.
4 de julio 2022
Per Barcelona Comerç
Fotografies Arxiu

Benvinguts i benvingudes al primer número de Barcelona Convida, la revista que vol ser el millor aparador dels eixos comercials que formen part de Barcelona Comerç.

Una entitat com Barcelona Comerç mereix tenir el seu propi mitjà de comunicació en el qual descobrir les històries, les propostes i els personatges que omplen de vida les botigues de la ciutat. No hem d’oblidar el gran potencial de Barcelona Comerç, una entitat que representa a més de 25.000 comerços, en 23 eixos comercials repartits per tota la ciutat. Una entitat que treballa per fer del comerç de proximitat un model dinàmic, competitiu, fort i imprescindible.

Sempre es diu que “el comerç fa ciutat”, i en aquest sentit Barcelona Comerç està orgullosa de formar part de la identitat de Barcelona: treballar pels veïns i veïnes, teixir relacions, compartir coneixements. En definitiva, defensar el lema vital que és “Fer barri, fer ciutat”.

La raó de ser de Barcelona Comerç és vetllar pel comerç de proximitat de la ciutat de Barcelona. Defensar, dinamitzar i projectar el comerç de proximitat com a una de les peces clau de l’activitat económica i social de la ciutat.

Vint anys d’història

Corria l’any 2000 quan , els representants de sis eixos comercials de Barcelona (els que ja començaven a tenir una petita estructura) van decidir reunir-se de forma periòdica, amb una primera idea d’intercanvi d’experiències i de resultats. Poc a poc s’hi van incorporar nous membres i començà a manifestar-se la necessitat d’ordenar les trobades d’una manera més sistematitzada. Donat que tots formaven part del Fòrum Ciutat i Comerç, es va proposar a l’Ajuntament la creació, dintre d’aquest Fòrum, de la Comissió dels Eixos Comercials de Barcelona. L’Alcalde, la Regidoria de Comerç i la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, van donar des del primer moment, un suport total al projecte.

La Comissió (ara Barcelona Comerç) formada avui per 23 eixos comercials de la ciutat, ha treballat col·lectivament aquests últims anys, desenvolupant una tasca molt considerable: des de les accions conjuntes (bosses, làmpades, punts de llibre, promocions als mitjans de comunicació, publicitat als diaris, i un llarg etc), fins a la participació col·lectiva en reunions amb polítics, en al·legacions sobre lleis o propostes d’actuacions de tota mena. Però, sobretot, deixant constància cada dia que els Eixos comercials són la veritable base del futur del comerç de la ciutat.

Un full de ruta ambiciós

  1. El suport a a totes aquelles iniciatives dels Eixos Comercials de Barcelona que requereixin d’un acompanyament per dur-se a terme garantint el millor dels resultats.
  2. El suport a a totes aquelles iniciatives dels Eixos Comercials de Barcelona que requereixin d’un acompanyament per dur-se a terme garantint el millor dels resultats.
  3. La col·laboració amb iniciatives promogudes per altres col·lectius o associacions coincidents amb els valors de Barcelona Comerç.
  4. La fusió de comerç, turisme i cultura com a senyal identitària de la ciutat de Barcelona.
  5. La promoció de campanyes d’estímul de vocacions professionals i empresarials en el món del comerç.
  6. La implantació d’un nou model de gestió, les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU’s), que permetin dotar als centres urbans d’una organització público-privada que completi i millori els serveis col·lectius.
  7. La difusió de la imatge de marca de Barcelona Comerç vetllant per la reputació de l’entitat.
  8. La defensa d’un espai europeu col·lectiu del comerç urbà, que permeti la reflexió, l’intercanvi d’experiències i la participació en la necessària defensa d’aquest comerç en els organismes comunitaris.
  9. La promoció de serveis especials como l’Escola de Comerç, la Q de ‘Comerç de Qualitat’, el defensor del client o la elaboració d’estudis i publicacions.
  10. L’organització i promoció d’esdeveniments de dinamització com les fires i mostres al carrer, el programa Òpera al Comerç, les Jornades Europees de Comerç o la celebració dels Premis Barcelona Comerç, entre d’altres.
Barcelona Convida 001 →
Publicitat
Barcelona Convida 001 →